Montaż płyt poliwęglanowych

oznaczenie warstwy UV na poliwęglanie
strzałki wyraźnie wskazują warstwy UV
w tym przypadku z obu stron

Wpływ promieni UV na poliwęglan

Sam poliwęglan wprawdzie przepuszcza 90% światła jednak sam nie jest odporny na promieniowanie UV, które może go zniszczyć. W celu uniknięcia zjawiska degradacji, poliwęglan w fazie produkcji powlekany jest trwale jedno lub dwustronnie filtrem akrylowym zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem UV. Oznaczone jest to wyraźnym opisem na folii nylonowej pokrywającej płyty. Ważne jest więc aby w świetlikach dachowych oraz zadaszeniach pokrywanych poliwęglanem płyty były zawsze montowane stroną zabezpieczoną przed UV w stronę słońca. Obserwując kilkuletnie świetliki z poliwęglanu zdarzy się zauważyć, że nie wszystkie płyty zachowały przeźroczysty, klarowny kolor. Niektóre mają szaro-żółty kolor a nawet czasem są podziurawione kilkumilimetrowej średnicy otworkami. Oznacza to, że część płyt została założona odwrotnie i słońce trwale uszkodziło ich strukturę zaś otworki mogą być dziełem nawet niewielkiego gradu lub kropel rzęsistego deszczu. Płyty te nadają się już tylko do wymiany. Przy samodzielnym montażu, w celu uniknięcia takiej pomyłki radzimy więc sprawdzać w momencie montażu płyt oznaczenia producenta, które zazwyczaj nie pozostawiają wątpliwości i uchronią od popełnienia pomyłki. Do niektórych konstrukcji świetlików czy przeszkleń pionowych, w których światło słoneczne dociera z obu stron, należy zastosować płyty poliwęglanowe dwustronnie pokryte filtrem UV.

zabezpieczenie wlotu komór poliwęglanu taśmą
paroprzepuszczalną wyżej

Zabezpieczenie wlotów komór

Przed montażem płyt poliwęglanowych komorowych należy zabezpieczyć wnętrza komór przed dostępem kurzu, flory i wnikania drobnoustrojów. Służą do tego taśmy samoprzylepne, naklejane od strony wlotu komór. Przed ich naklejeniem komory płyt powinny być dokładnie przedmuchane sprężonym powietrzem. Stosowane są dwa rodzaje taśm: pełna, która powleczona jest po jednej stronie warstwą przylepną na całej szerokości więc zakleja otwory dosyć szczelnie. Natomiast taśma paroprzepuszczalna posiada pasy klejące wzdłuż całej krawędzi, a środek jest pozbawiony kleju dzięki czemu pozwala na odparowanie ewentualnie zgromadzonej pary i wody poprzez mikropory materiału taśmy.
Taśma paroprzepuszczalna montowana jest zazwyczaj na wyżej położonej krawędzi, lub na obu krawędziach w przypadku konstrukcji łukowych i innych gdzie wloty komór położone są na tej samej wysokości. W przypadku mocno zapylonego środowiska lub wyjątkowo niskiej wilgotności można stosować obustronnie taśmy pełne.
Aby wymienione taśmy prawidłowo chroniły wnętrze płyt komorowych, powinny być stosowane wraz z profilami aluminiowymi lub poliwęglanowymi.

 
montaż płyt za pomocą profili aluminiowych
z uszczelkami EPDM

Mocowanie płyt

  • przede wszystkim należy unikać punktowego mocowania za pomocą śrub do podłoża, które nie są w stanie zapewnić szczelności, a dodatkowo pozwalają na wnikanie nieczystości do wnętrza komór. Zamiast tego zalecamy montaż w profilach aluminiowych z uszczelkami EPDM, które zapewnią odpowiednią szczelność oraz umożliwią pracę poliwęglanu w zmieniających się warunkach atmosferycznych. Należy jednak bezwzględnie unikać uszczelek lub szczeliw mogących wejść w reakcję chemiczną w poliwęglanem,
  • dopuszcza się możliwość styku z konstrukcją drewnianą. Zaleca się wtedy aby poliwęglan komorowy lub poliwęglan lity spoczywał na specjalnie do tego przeznaczonych uszczelkach EPDM, a z góry był skręcany profilem aluminiowym z uszczelką. Natomiast powinno się unikać bezpośredniej styczności płyt poliwęglanowych ze stalą,
  • z uwagi na rozszerzalność liniową poliwęglanu należy zapewnić płytom swobodę ruchów w profilach. Różnica w długości płyty w zakresie temperatur -15°C a +35°C wyniesie ponad 3mm na każdym metrze, a faktyczne amplitudy temperatur na dachu są znacznie wyższe, temperatura powierzchni płyt w lecie może osiągnąć temperaturę nawet 100°C. Dlatego w zależności od temperatury podczas montażu, należy pozostawić szczelinę dylatacyjną większą (im zimniej) lub mniejszą (im cieplej), dzięki czemu w zimie płyta nie wypadnie z profilu a w lecie się nie wybrzuszy. Nie wszystkie profile sprzedawane na rynku nadają się do konstrukcji zewnętrznych, gdyż nie zapewniają wystarczających powierzchni mocujących. Niektóre z nich nie posiadają też możliwości montażu uszczelek.
montaż płyt poliwęglanowych w profilach aluminiowych
  • z wyżej wymienionych powodów płyty komorowe nie mogą też być nadmiernie zaciśnięte pomiędzy skręcanymi profilami, musi pozostać wolne miejsce wypełnione uszczelką,
  • dodatkowo, podczas cięcia i zakładania płyt w profilach należy zwrócić uwagę aby przynajmniej jedna cała komora znajdowała się w uchwycie profilu,
  • nie należy używać uszczelek z PCW, które mogą wchodzić w reakcję chemiczną z poliwęglanem, doprowadzając nawet do pęknięć powierzchni,
  • rozstaw podpór czyli szerokość powstałych w ten sposób pól zależy od grubości płyt oraz kształtu i nachylania struktury, zazwyczaj nie przekracza 1m dla kształtów łukowych oraz płaskich z nachyleniem minimum 10°,
  • płyty powinne być przycięte i ułożone tak, aby umożliwić swobodny spływ i odparowanie skroplin, kanały muszą więc biec wzdłuż pochyłości lub pionu,
folie ochronne
  • przed zamocowaniem płyt w profilach należy częściowo odciągnąć folię nylonową wzdłuż całej krawędzi płyty na szerokości kilku centymetrów, resztę folii powinno się ściągnąć po zakończeniu montażu, w przeciwnym wypadku, folia zabezpieczająca pod wpływem długiego wystawienia na ciepło słoneczne może trwale łączyć się z powłoką płyt.