Właściwości poliwęglanu

Poliwęglan zaliczany jest do światłoprzepuszczalnych materiałów budowlanych, które łączy w sobie bardzo dobrą wytrzymałość mechaniczną, przepuszczalność światła, lekkość i odporność termiczną. Płyty poliwęglanowe komorowe jak i płyty poliwęglanowe lite produkowane są metodą ekstruzji z granulatu poliwęglanowego. Poliwęglan sam w sobie nie jest odporny na działanie promieniowania UV dlatego pokrywa się go od strony narażonej na promieniowanie warstwą akrylu. Płyty obustronnie pokryte akrylem posiadają specjalne oznaczenia i mogą być dowolną stroną zwrócone w stronę operacji słonecznej, ma to duże znaczenie przy zastosowaniu poliwęglanu jako ekrany akustyczne przy autostradach. Współczynnik przenikania płyt poliwęglanowych komorowych wynosi od U=3,9 do U = 1,4 i maleje wraz ze wzrostem grubości i większą ilością komór. Poliwęglan zachowuje swoją trwałość eksploatacyjną w bardzo szerokim zakresie temperatur od -40°C do +130°C przy obciążeniu termicznym krótkotrwałym i od -30°C do +110°C przy obciążeniu długotrwałym.
Poliwęglan w kolorze kryształ /bezbarwny/ posiada wysoką przepuszczalnością światła w granicach od 64% do 82%. Odwrotnie niż w przypadku izolacyjności przepuszczalność maleje wraz ze wzrostem grubości płyt i ilości komór. Poliwęglan komorowy jak i poliwęglan lity pochłaniania promieniowanie UV w 100%. Zaś promieniowanie cieplne /podczerwone/ redukowane jest tylko częściowo. W obiektach o dużej powierzchni doświetlenia zaleca się w celu zmniejszenia promieniowania cieplnego oraz redukcji "zjawiska olśnienia słonecznego" przez stosowanie płyty poliwęglanowej w kolorze mlecznym zwanym też poliwęglanem opalizującym.

Płyty poliwęglanowe są odporne na zniszczenie przez kontakt z większością kwasów nieorganicznymi, z dużą częścią kwasów organicznych, utleniaczy, obojętnych i kwaśnych roztworów soli, tłuszczów, detergentów (co w praktyce umożliwia łatwe utrzymanie czystości). Ulegają jednak trwałym uszkodzeniom pod wpływem działania wodnych roztworów alkalicznych i alkoholowych, gazów amoniakalnych i zjawisk hydrolitycznych. Odporność poliwęglanu nie jest stała i zależy od wysokości stężenia czynnika, ciśnienia oraz temperatury.

poliwęglan

Zestawienie właściwości poliwęglanu

Jednostka Wartość
Właściwości ogólne
gęstość g/cm3 1,2
higroskopijność, nasycenie 230C % 0,15
absorpcja wody, nasycenie % 0,4
Właściwości mechaniczne
naprężenie przy granicy plastyczności N/mm2 65
wydłużanie przy zerwaniu % <60
moduł sprężystości podłużnej, rozciąganie N/mm2 2300
twardość kulkowa H 961/30 N/mm2 110
udarność kJ/m2 bez zerwania
udarność z karbem (Charpy) kJ/m2 2,5
naprężenie w jednostce czasu (1% 1000h) N/mm2 18
Właściwości elektryczne
specyficzna rezystancja skrośna 0Hm cm 10Exp17
przenikalność dielektryczna względna 10E x p6 Hz 3
współczynnik strat dielektrycznych 10E x p6 Hz 0,008
wytrzymałość dielektryczna kV/mm 30
opór powierzchniowy Ohm 10Exp16
Właściwości termiczne
max. temperatura użytkowa (krótkotrw.) 0C 135
max. temperatura użytkowa (długotrw.) 0C 120
odporność na odkształcanie cieplne A (ISO-R 75) 0C 130
odporność na odkształcanie cieplne B (ISO-R 75) 0C 140
współczynnik rozszerzalności liniowej 23-1000C 10ExpE5x1/K 7
przewodność cieplna (230C) W/Km 0,21
palność w/g UL-Standard 94 V2
temperatura topnienia 0C 230