Właściwości poliwęglanu

Poliwęglan zaliczany jest do światłoprzepuszczalnych materiałów budowlanych, które łączy w sobie bardzo dobrą wytrzymałość mechaniczną, przepuszczalność światła, lekkość i odporność termiczną. Płyty poliwęglanowe komorowe jak i płyty poliwęglanowe lite produkowane są metodą ekstruzji z granulatu poliwęglanowego. Poliwęglan sam w sobie nie jest odporny na działanie promieniowania UV dlatego pokrywa się go od strony narażonej na promieniowanie warstwą akrylu. Płyty obustronnie pokryte akrylem posiadają specjalne oznaczenia i mogą być dowolną stroną zwrócone w stronę operacji słonecznej, ma to duże znaczenie przy zastosowaniu poliwęglanu jako ekrany akustyczne przy autostradach. Współczynnik przenikania płyt poliwęglanowych komorowych wynosi od U=3,9 do U = 1,4 i maleje wraz ze wzrostem grubości i większą ilością komór. Poliwęglan zachowuje swoją trwałość eksploatacyjną w bardzo szerokim zakresie temperatur od -40°C do +130°C przy obciążeniu termicznym krótkotrwałym i od -30°C do +110°C przy obciążeniu długotrwałym.
Poliwęglan w kolorze kryształ /bezbarwny/ posiada wysoką przepuszczalnością światła w granicach od 64% do 82%. Odwrotnie niż w przypadku izolacyjności przepuszczalność maleje wraz ze wzrostem grubości płyt i ilości komór. Poliwęglan komorowy jak i poliwęglan lity pochłaniania promieniowanie UV w 100%. Zaś promieniowanie cieplne /podczerwone/ redukowane jest tylko częściowo. W obiektach o dużej powierzchni doświetlenia zaleca się w celu zmniejszenia promieniowania cieplnego oraz redukcji "zjawiska olśnienia słonecznego" przez stosowanie płyty poliwęglanowej w kolorze mlecznym zwanym też poliwęglanem opalizującym.

Płyty poliwęglanowe są odporne na zniszczenie przez kontakt z większością kwasów nieorganicznymi, z dużą częścią kwasów organicznych, utleniaczy, obojętnych i kwaśnych roztworów soli, tłuszczów, detergentów (co w praktyce umożliwia łatwe utrzymanie czystości). Ulegają jednak trwałym uszkodzeniom pod wpływem działania wodnych roztworów alkalicznych i alkoholowych, gazów amoniakalnych i zjawisk hydrolitycznych. Odporność poliwęglanu nie jest stała i zależy od wysokości stężenia czynnika, ciśnienia oraz temperatury.

Zestawienie właściwości poliwęglanu

JednostkaWartość
Właściwości ogólne
gęstośćg/cm31,2
higroskopijność, nasycenie 230C%0,15
absorpcja wody, nasycenie%0,4
Właściwości mechaniczne
naprężenie przy granicy plastycznościN/mm265
wydłużanie przy zerwaniu%<60
moduł sprężystości podłużnej, rozciąganieN/mm22300
twardość kulkowa H 961/30N/mm2110
udarnośćkJ/m2bez zerwania
udarność z karbem (Charpy)kJ/m22,5
naprężenie w jednostce czasu (1% 1000h)N/mm218
Właściwości elektryczne
specyficzna rezystancja skrośna0Hm cm10Exp17
przenikalność dielektryczna względna10E x p6 Hz3
współczynnik strat dielektrycznych10E x p6 Hz0,008
wytrzymałość dielektrycznakV/mm30
opór powierzchniowyOhm10Exp16
Właściwości termiczne
max. temperatura użytkowa (krótkotrw.)0C135
max. temperatura użytkowa (długotrw.)0C120
odporność na odkształcanie cieplne A (ISO-R 75)0C130
odporność na odkształcanie cieplne B (ISO-R 75)0C140
współczynnik rozszerzalności liniowej 23-1000C10ExpE5x1/K7
przewodność cieplna (230C)W/Km0,21
palność w/g UL-Standard 94V2
temperatura topnienia0C230
 • Zapraszamy:
 •  
 • ESKADE-SYSTEM
 • 44-203 Rybnik
 • ul.Boguszowicka 69a
 • pn - pt   8.00 - 16.00
 •  
 •  
 • tel/fax: 32 42 26 064
 • tel/fax: 32 42 34 073
 • email:
Copyright © ESKADE-SYSTEM. Wszystkie prawa zastrzeżone.