Konserwacja płyt poliwęglanowych

Składowanie płyt poliwęglanowych

Magazynowanie

Płyty poliwęglanowe powinny być składowane w poziomie na niewielkich stertach tego samego rozmiaru, ewentualnie układane poczynając od największych, aby wyżej położone nie zwisały poza krawędzie pozostałych. Stosy najlepiej oprzeć na podporach drewnianych i zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem słońca, deszczu i śniegu, Wloty komór są przez producenta zabezpieczone cienką taśmą a powierzchnie folią ochronną z nadrukiem. Zarówno taśma jak i folia są zakładane wyłącznie na czas transportu i składowania, więc muszą być usunięte w czasie i po montażu. Długotrwałe, bezpośrednie działanie słońca na powierzchnię płyty z folią może powodować niepożądane spajanie jej z powierzchnią.

Zakazane jest bezpośrednie chodzenie po płytach, lub miejscowe umieszczanie ciężkich przedmiotów. W razie konieczności można zastosować deski oparte na większej powierzchni płyty komorowej.
Przenosząc ręcznie płyty, szczególnie przycięte do formatów, należy uważać na ostre krawędzie.

Mycie płyt poliwęglanowych

Mycie, czyszczenie

Świetliki dachowe, daszki i zadaszenia z poliwęglanu w formie łuku lub o spadzie powyżej 10° są konstrukcjami, które nie wymagają specjalnej konserwacji, jednak w celu utrzymania najlepszych parametrów doświetlania, szczególnie wnętrza pomieszczeń pod świetlikami warto okresowo wyczyścić powierzchnie poliwęglanowe. W tym celu można wykorzystać powszechnie używane, łagodne środki czyszczące, np. roztwór wodny mydła lub płyn do mycia naczyń, oraz miękkie gąbki lub ścierki. Duże powierzchnie można zmywać za pomocą myjki ciśnieniowej (maks. 100 bar) lub myjki parowej.

Unikać trzeba zbyt szorstkich narzędzi i substancji ściernych oraz silnie alkalicznych a także rozpuszczalników typu benzen, aceton, alkohol, mogących uszkodzić powierzchnię ochronną poliwęglanu. Nie powinno się też czyścić poliwęglanowych w podwyższonej temperaturze, w ostrym słońcu, ponieważ może to spowodować powstanie odbarwień.

Zabrudzenia ze świeżej farby lub oleju mogą być usuwane za pomocą miękkiej szmatki nasączonej eterem naftowym (BP65), heksanem lub heptanem. Po tym zabiegu należy powierzchnię poliwęglanu przemyć letnią wodą z mydłem.

Powierzchnia niemalowanego aluminium ulega utlenianiu z czasem pokrywając się trwałą warstewką zabezpieczającej patyny, dzięki czemu profile aluminiowe nie wymagają prac konserwacyjnych.

>